Loading…
  • 0
  • 1
png.ng

Со нашите возила најзастапени сме на релација Македонија за Италија , Австрија , Република Чешка, Романија,Албанија,Грција но најголем процент од нашата работата е застапен во Италијa

Уште на самиот почеток од нашето оснивање верувавме дека квалитетот на услугата треба да биде на највисоко ниво , според кое правило се раководиме и до ден денеска
png1.ng
Од тогаш па навака,фирмата Микеле-Транс дооел се усовршува со постојано зголемување на возниот парк со современи возила по современи стандарди, квалитетен и високо обучен кадар кој може да одговори на сите потреби , како и навремена и точна достава на услугите кои од нас се побарани. Со постојано вложување во работата, постигнуваме успешно да одговориме на сите предизвици.
png2.ng
Фирмата Микеле Транс дооел со седиште во Тетово , Република Македонија чија основна дејност е транспорт , работи и функционира од 2010 година кога беше и основана. На почетокот срамежливо но со голема амбиција да се застане рамо до рамо со најголемите и највлијателните транспортни компании во нашата држава , само за да стекнеме искуство и да работиме на нашето усовршување во нудењето на квалитетни услуги на нашите клиенти , се со цел да не поттикне за подигање на критериумите за успех во работата.
png3.ng

Нашата фирма Микеле Транс дооел која се занимава со транспорт на стоки , располага со сопствени возила кои се опремени по современи стандарди и специјализирани за различни видови на стока.

Вршиме транспорт на палетизирана и непалетизирана роба, цели и збирни утовари , а исто така поседуваме и возила кои се прилагодени и за транспорт на други видови на стока како што се неопасни отпадни материјали.Соработуваме со многу фирми од нашата држава и од странство , вршиме внатрешен транспорт на неопасен отпад како и надвор од нашава држава , како што се Албанија , Грција и најповеќе во Италија.

Со нашите возила за превоз на стандардна роба , застапени сме скоро до сите дестинации во Европа и повратно , за комплетен или збирен транспорт. Исто така , сите наши возила се покриени со ЦМР осиryрување , водејќи сметка стоката што ја превезуваме безбедно и навремено да пристигне до истоварното место.

Успешноста на нашата работа се состои во постојано вложување како во човечки капацитети , така и во постојано зголемување на возниот napk. Наградата за нашата работа е задоволството на нашите клиенти како и квалитетот на услугата која мора да биде на највисоко ниво.

png4.ng

Канцеларија:
тел.:            +389 44 362 666
моб.:           +389 76 217 777
Адреса: Љубо Божиновски Пиш 126, 1200 Тетово, Македонија

Плац:
Моб.:   +389 75 247 705      
            Скопски пат 13
            Место викано "Деребој"
            1200 Тетово, Македонија

Designed by Tetnet-Pro Computers